Domi­nik Ramusch
Bundesobmann

dominik.​ramusch@​aktionsgemeinschaft.​at

Ben­ja­min Bau­er
Bundesgeschäftsführer

benjamin.​bauer@​aktionsgemeinschaft.​at

Sil­via Groh­mann
Finanzreferentin / Bundesobmann-Stv.

silvia.​grohmann@​aktionsgemeinschaft.​at

Fabi­an Stütz
Klubobmann

fabian.​stuetz@​aktionsgemeinschaft.​at

Vik­tor Nie­der­mayr
Pressesprecher

viktor.​niedermayr@​aktionsgemeinschaft.​at

Chris­ti­an Man­de­lik
Sozialreferent

christian.​mandelik@​aktionsgemeinschaft.​at

Fabi­an Rich­ter
Kooperationsreferent

fabian.​richter@​aktionsgemeinschaft.​at

Erik Geschray
FH-Referent

erik.​geschray@​aktionsgemeinschaft.​at

Mar­le­ne Kucher
Ref. für Bildungspolitik

marlene.​kucher@​aktionsgemeinschaft.​at

Lisa Pro­issl
Organisationsreferentin

lisa.​proissl@​aktionsgemeinschaft.​at

David Nie­der­ho­fer
Layoutreferent

david.​niederhofer@​aktionsgemeinschaft.​at

Paul Gru­ber
Multimediareferent

paul.​gruber@​aktionsgemeinschaft.​at

Julia­na Naglmayr
Ref. für Internationales

juliana.​naglmayr@​aktionsgemeinschaft.​at

Maxi­mi­li­an Wag­ner
Lehramtsreferent

maximilian.​wagner@​aktionsgemeinschaft.​at